g

Aktualne oferty pracy

Aktualnie rekrutujemy na następujące stanowiska:

Pracownik produkcji

BIOGENED SA w Łodzi, producent dermokosmetyków marki DERMEDIC poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik produkcji

Zadaniem wybranego kandydata, będzie :

 • konfekcjonowanie kosmetyków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami,
 • prowadzenie dokumentacji właściwej dla danego obszaru produkcyjnego,

Wymagamy:

 • sumiennej pracy,
 • umiejętności współdziałania w zespole,
 • książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • przestrzegania firmowych procedur oraz poszanowania zasad bhp.
 • dyspozycyjności w 2-zmianowym systemie pracy.

W zamian oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • pakiet sportowo-rekreacyjny,
 • bezpłatne miejsca parkingowe dla pracowników

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@biogened.pl

Osobiste zgłoszenia przyjmujemy w Recepcji w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

Magazynier

BIOGENED SA w Łodzi, producent dermokosmetyków marki DERMEDIC poszukuje pracownika na stanowisko: Magazynier

Zadaniem wybranego kandydata będzie:

 • przyjmowanie, wydawanie towarów do/z magazynu,
 • kompletacja i pakowanie zamówień,
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej,
 • utrzymanie porządku w magazynie,
 • obsługa wózka widłowego;

Wymagamy:

 • umiejętności współdziałania w zespole,
 • książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • przestrzegania firmowych procedur oraz poszanowania zasad bhp.
 • dyspozycyjności w 2-zmianowym systemie pracy;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • zatrudnienie bezpośrednio przez firmę,
 • zapewniamy szkolenie przed przystąpieniem do pracy – nie musisz mieć doświadczenia !
 • wolne weekendy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • pakiet sportowo-rekreacyjny,
 • bezpłatne miejsca parkingowe dla pracowników,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • ciekawą pracę w zgranym zespole,
 • pracę w miłej atmosferze;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@biogened.pl

Osobiste zgłoszenia przyjmujemy w Recepcji w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BIOGENED S.A. (dalej jako Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: “Zgadzam się na przetwarzanie przez BIOGENED S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Informujemy, że Administratorem danych jest BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, KRS nr 0000273505. Jako Administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221§1 Kodeksu pracy, do których należą: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie, wykształcenie, kwalifikacje i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo, będziemy także przetwarzać Twoje inne dane, które wskażesz nam dobrowolnie, z Twojej inicjatywy w treści złożonego dokumentu aplikacyjnego (np. CV, aplikacji itp.). Informujemy, że podanie innych danych, niż te wymienione w art. 221§1 K.p., nie jest konieczne.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane w art. 221§1 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy podane w ogłoszeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, podane przez Ciebie dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, w tym wizerunek – na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę możesz cofnąć w dowolnym czasie, wysyłając swoją prośbę na adres siedziby Spółki, przy czym przetwarzanie przez Administratora Twoich danych w okresie sprzed cofnięcia zgody będzie ważne i zgodne z prawem. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zamierzasz udostępnić nam z własnej inicjatywy szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do ich przetwarzania przez nas niezbędna będzie Twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), którą również możesz cofnąć w dowolnym czasie, wysyłając swoją prośbę na adres siedziby Spółki.

Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przetwarzane przez BIOGENED S.A. przez okres 12 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia z Tobą umowy o pracę w ciągu 12 miesięcy od złożenia do BIOGENED S.A. dokumentów aplikacyjnych, Twoje dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną usunięte z upływem 12 miesięcy od daty złożenia przez Ciebie wspomnianych dokumentów lub niezwłocznie po cofnięciu przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie

Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp nasi podwykonawcy, tj. dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do ich usunięcia, jeżeli dane przetwarzane były wyłącznie na podstawie Twojej zgody,  która została przez Ciebie cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221§1 Kodeksu pracy, a także danych wymienionych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, wskazanych przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, jest dobrowolne.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź.